Uw winkelmandje is nog leeg.

Algemene voorwaarden

TS3-Viking

Gevestigd aan de Dennenweg 1 8881 CJ West-Terschelling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

TS3-Viking, Dennenweg 1 8881 CJ West-Terschelling.

Website: https://www.sleepnetvissen.nl

E-mail: info@sleepnetvissen.nl Telefoon: +316 1026 3889

Functionaris gegevensbescherming van TS3-Viking is Cindy de Jong. Zij is te bereiken via info@sleepnetvissen.nl

Algemene voorwaarden

 • Tickets omzetten naar een andere (zonnigere) dag is helaas niet mogelijk. Weerberichten voor de Waddeneilanden kloppen haast nooit.
 • Wanneer u plotseling ziek bent geworden (heel veel beterschap) blijft uw ticket onbeperkt geldig zodat u alsnog kunt genieten van de geweldige tocht op zee.Wij geven geen geld retour mits het heel ernstig is en u een doktersverklaring kunt overleggen.
 • Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen/nuttigen aan boord.
 • Komt u zelf op de verkeerde dag en zijn wij er niet? Dan blijft uw ticket geldig voor een volgende keer, ook in dit geval even contact opnemen.
 • Komt u te laat bij het schip en heeft u de boot gemist? Helaas vervalt uw ticket op de dag van afvaart. Er is immers een plaats voor u gereserveerd die wij dan niet meer kunnen opvullen. Er staat duidelijk vermeld dat u 15 minuten van tevoren aanwezig dient te zijn.
 • Baby’s tot en met 1 jaar mogen gratis mee, u kunt zelfs een kinderwagen meenemen aan boord.
 • Honden mogen mee aan boord als ze maar niet blaffen bij de zeehonden.
 • Als er volgens de Kaptein wegens slecht weer niet kan worden uitgevaren dan blijft uw ticket geldig voor een andere dag. Indien gewenst storten wij uw geld terug.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TS3-Vining verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Woonplaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sleepnetvissen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

TS3-Viking verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling via de website van TS3-Viking.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten. TS3-Viking verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

TS3-Viking neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TS3-Viking) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TS3-Viking bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. TS3-Viking is wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren.

Dit is om fiscale en administratieve redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TS3-Viking deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TS3-Viking blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TS3-Viking jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

TS3-Viking maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

 • VVV Terschelling, boekingen die via recreatieparken worden gemaakt uit uw naam. Boekhoud kantoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TS3-Viking gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TS3-Viking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens over draging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sleepnetvissen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten afhandeling

TS3-Viking wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TS3-Viking neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sleepnetvissen.nl. TS3-Viking heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op april 2020.